• slide
  • slide
  • slide

ECOLOGICPLUS EXPERT CBRNE

 

ECOLOGICPLUS EXPERT CBRNEprin experienţa acumulată din proiectele realizate in totalitate sau in colaborare parţială, este capabil, prin profesionalism si competenta, cu respectarea tuturor fazelor impuse de legislatia in vigoare, să rezolve problemele legate de:

o Protecţia mediului

o Rapoarte de mediu;

o Rapoarte Impact mediu;

o Bilanţuri de mediu;

o Rapoarte de amplasament;

o Rapoarte de Securitate;

o Evaluare Adecvată.

- Consultanţa in implementarea Sistemului Management de Mediu ISO 14001, EMAS; Audit de diagnoza pentru evaluarea iniţială;

- Consultanţă in activitatea de inginerie, cercetare, echipamente şi tehnologii de depoluare, diagnoza, elaborare planuri de implementare a cerintelor sistemelor de management pentru protecţia mediului, elaborarea documentatiei pentru implementarea tehnologiilor de depoluare eficiente si promovarea echipamentelor de depoluare;

- Elaborare documentaţii de analiză tehnico-economică pentru derularea programelor de protectia mediului;

- Activităţi de consultanţă şi instruire a personalului de exploatare a instalaţiilor de depoluare existente la agenţii economici;

- Monitorizarea factorilor de mediu – Realizarea tuturor analizelor necesare pentru monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot si vibratii) in laboratoare acreditate;

- Consultanta CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear). Asistenta tehnica in domeniul implementarii sistemului de management al securitatii CBRN;

- Consultanta de specialitate in domeniul delaborarii munitiilor de toate calibrele;

- Accesare fonduri structurale in domeniul protectiei mediului.